Področja dela

delovno pravo

Delovno pravo je zapletena in nenehno spreminjajoča se veja prava, ki igra ključno vlogo v življenju tako delodajalcev kot delavcev.

 

V času nenehnih sprememb delovnih odnosov, vse večje fleksibilnosti delovnega okolja na eni strani in vse večje zahtevnosti in pričakovanj tako delavcev kot delodajalcev na drugi strani je postalo spoštovanje delovnopravne zakonodaje in nudenje ustreznih pravic delavcem ključen vidik ohranjanja dobrih in trajnih delovnih odnosov.

 

Nudim vam celovito podporo in svetovanje na vseh področjih delovnega prava ter zlasti:

varstvo osebnih podatkov

V današnjem digitalnem svetu, kjer se informacije neprestano obdelujejo, izmenjujejo, shranjujejo itd. je postalo varstvo osebnih podatkov eno izmed najbolj perečih pravnih področij.

 

S hitrim napredkom tehnologije in vse večjim poudarkom na zasebnosti in varnosti podatkov posameznikov se postavlja potreba po strogi ureditvi in pravilnem ravnanju z osebnimi podatki.

 

Pravno svetovanje na tem področju je ključno za posameznike in podjetja.

Kar nudim je:

intelektualna lastnina

Učinkovito varovanje pravic intelektualne lastnine, zlasti znamk, modelov in avtorskih ter sorodnih pravic, igra ključno vlogo pri zagotavljanju uspešnega poslovanja podjetij in spodbujanju njihovega prihodnjega razvoja.

 

Te pravice predstavljajo eno izmed najpomembnejših sredstev podjetij. Hkrati pa je pomembno tudi varovanje svobodne gospodarske pobude ter zagotavljanje, da imetniki pravic uporabljajo svoje pravice v okvirih, ki jih predpisuje zakonodaja.

 

Kar vam lahko ponudim je:

potrošniško pravo

Vse več je poslovnih odnosov s potrošniki (naj si bo v spletnih trgovinah, pri rezervacijah nastanitev itd.).

 

Zagotavljanje zadovoljstva potrošnikov, spoštovanje njihovih pravic ter skladnost poslovanja z zakonodajo, ki varuje potrošnike, so ključne sestavine uspešnega in trajnega poslovanja.

 

Skladnost poslovanja s področno zakonodajo pa ni ključna le v odnosu do potrošnikov, ampak tudi sicer. Pomembno je, da so podjetja seznanjena s področno zakonodajo, ki velja za njihovo dejavnost, in jo ustrezno spoštujejo.

 

Nudim:

komercialno_pravo_resize

V sodobnem poslovnem okolju, kjer se gospodarska dinamika in tržne razmere neprestano spreminjajo, je postala pogodbena ureditev poslovnih odnosov ključna.

 

Vse manj podjetij vstopa v pogodbeni odnos na podlagi »ustnega dogovora« in rokovanja direktorjev.

 

Dorečeni pogodbeni odnosi ne samo da omogočajo strankam, da dosežejo svoje poslovne cilje, temveč tudi zagotavljajo zaupanje med vsemi udeleženci, saj so pravice in obveznosti strank jasne, prav tako tudi posledice kršitev.

 

Lahko:

pogodbe

Ne glede na to, ali ste posameznik ali gospodarska družba, se lahko znajdete v situaciji, ko prejmete poziv organa na izjavitev, posredovanje dokazov ali kaj podobnega.

 

Čeprav se takšni postopki na prvi pogled zdijo enostavni in »nedolžni«, lahko prinesejo najrazličnejše finančne ali pravne posledice.

 

Kar nudim, je:

Ne čakajte

Stopite v kontakt

Prijava na enovice

Scroll to Top