interni akti

(ne) obvezni interni akti in kolektivne pogodbe

Splet je preplavljen z najrazličnejšimi nasveti, glede tega kakšne interne akte mora delodajalec obvezno sprejeti, kaj mora v njih urediti itd. V osnovi zakonodaja (sicer na najrazličnejših koncih) za vsakega delodajalca jasno opredeljuje kateri so obvezni interni akti, veliko pa je takih, ki sicer z vidika delovnega prava niso obvezni, vam bodo pa olajšali »komunikacijo« z nadzornimi organi iz dokazovanja pravno pravilnega ravnanja (tudi v primeru nadzora inšpektorja) in se zato priporočajo. Poleg delovnopravnih internih aktov, obstajajo seveda še številni drugi interni akti, ki pa so predvsem odvisni od dejavnosti pravnega subjekta. Vsebino delovnopravnih internih aktov lahko v nekaterih okvirih določajo tudi kolektivne pogodbe. Na seminarju bomo odgovorili na vprašanje kakšne vrste kolektivnih pogodb poznamo in kako ugotovimo katera kolektivna pogodba dejavnosti nas zavezuje, ter ali potrebujemo tudi »interno« kolektivno pogodbo in kakšna naj bo njena vsebina.

PROGRAM:

  • Kateri interni akti so obvezni, ker jih nalaga zakonodaja.
  • Kateri interni akri so priporočljivi.
  • Postopek sprejema internih aktov pri delodajalcu (kdo jih pripravi, kakšen je interni postopek sprejema, da so veljavni).
  • Kaj so kolektivne pogodbe, kašne vrste kolektivnih pogodb poznamo in kako ugotovimo, katera kolektivna pogodba dejavnosti zavezuje delodajalca.
  • Katere pravice delavcev mora delodajalec urediti v splošnem aktu, če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti.
  • Ali lahko delodajalec “prostovoljno” uporablja kolektivno pogodbo dejavnosti (ki sicer zanj ne velja) in katere določbe lahko v tem primeru uporablja.
  • Kaj pomeni razširjena veljavnost kolektivne pogodbe.
  • Razmerje med ZDR-1, internimi akti in kolektivnimi pogodbami.

Več informacij o poteku predavanja, prijavi, odjavi in plačilu kotizacije si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

Ne čakajte

Stopite v kontakt

Prijava na enovice

Scroll to Top